كل عناوين نوشته هاي امين شفيع پور

امين شفيع پور
[ شناسنامه ]
تو مى گويى ...... چهارشنبه 94/12/12
خودكشى... ...... يكشنبه 94/3/3
خزان... ...... يكشنبه 91/6/19
وسط يه ضربدر... ...... چهارشنبه 91/6/15
دعاي خير... ...... چهارشنبه 91/6/15
از خون جوانان وطن ...... سه شنبه 91/6/14
مروري بر دين و افراد تاريخ قبل از اسلام ...... سه شنبه 91/6/14
احساس... ...... يكشنبه 91/6/12
التماست نمي کنم ... ...... يكشنبه 91/6/12
موجي که عاشق مي شود ساحل ندارد... ...... يكشنبه 91/6/12
مرگ... ...... پنج شنبه 91/6/9
سيب... ...... چهارشنبه 91/6/8
زلزله... ...... دوشنبه 91/6/6
باغ بي برگي... ...... چهارشنبه 91/4/21
زمستان... ...... چهارشنبه 91/4/21
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها